علیرضا نسیمی هم رفت...

حسرت کلمه ای ست که در دایره ی واژگانی یک کودک جایی ندارد و متحسّر کودکی ست که دیگر بزرگ شده است.

وقتی کم کم بزرگ می شوی یکی یکی  می روند از کنارت و آن وقت است که می فهمی بزرگ شده ای کم کم.

علیرضا نسیمی هم رفت و چه زود...

/ 1 نظر / 27 بازدید
sina

تلخ است که لبریز حقایق شده است... تسلیت