اگر انار اگر لخت لخت افتاده ست
دل من است که پای درخت افتاده ست
لباس خالی تو روی بند می لرزد
تن مچاله ی من روی تخت افتاده ست
و هر چه فرش پر از بوته های خار شده
و روسری تو از چوب رخت افتاده ست
چهل شب است که بی برق گيره ی موهات
گره در آينه ی تيره بخت افتاده ست


ابوالفضل حسنی

/ 0 نظر / 20 بازدید